อาคารบ้านพักอาศัย ซ.เทียนทะเล 25

ประเภทงาน : GRC

สถานที่ตั้ง : ซ.เทียนทะเล 25 กรุงเทพฯ